Slobodne teme

Da li ste razmišljale šta biste radile da znate da ćete roditi bolesno dete ili dete sa nekom urođenom manom? | Have you thought about what you would do to know that you will give birth to a sick child or a child with a birth defect?

Odmah da kažem da su mame, koje imaju decu sa nekom manom ili bolešću, po meni, najveći heroji, najveći borci. Zato njima kapa dole od mene.

Mislim da je svaka od nas u toku trudnoće pomislila „samo nek je živo i zdravo“…

Iskreno da kažem ja sam imala situaciju, u drugoj trudnoći, kada mi je doktorka saopštila da nešto nije u redu kod bebe. Tačnije, ustanovila je cistu pored levog jajnika kod bebe, koja je nezavisna od svih organa. Nije mi bilo lako tog trenutka i plakala sam kao kiša iako me je doktorka uveravala da nije ništa strašno ukoliko se ispostavi da je ispunjena vodom (u tom slučaju je vodena cista, ali ukoliko je ispinjena nekom drugom tečnošću značio bi tumor.

Srušio mi se ceo svet ali ni jednog trenutka nisam pomislila da odbacim to dete, da abortiram.

Takođe, težak momenat je bio i taj kada mi je rekla da moram da idem na Institut za majki i dete (IMD) na konzilijum pa da će oni dati svoju procenu, nakon pregleda, šta dalje (da li abortus ili da se nastavi trudnoća, jer je već bila velika trudnoća).

U čekaonici na IMD na odeljenju za fetalne anomalije je najveća i najneprijatnija tišina. To je ona jeziva tišina i svi smo mi tamo iz nekog teškog razloga bili. Prisustvovala sam mnogim suzama, mnogim teškim momentima, mnogo teškim odlukama…

Hvala Bogu kod nje se ispostavilo da je vodena cista i trudnoću sam uredno nastavila ali sam stalno morala da idem na IMD da prate da li raste ili se smanjuje. Postojale su nekoliko opcije. Ukoliko raste radi se hirurška intervencija odmah po rođenju ili je postojala mogućnost da sama pukne tokom porođaja ili pre porođaja. Kod nje se cista sama izgubila po ulasku u 9ti mesec. Ali sav taj stres, sva ta bol je neopisiva…

Znam i sama par mame koje imaju decu sa manama i verujte to su takve lavice, takvi borci da ja samo mogu da im kažem SVAKA VAMA ČAST MAME.

Mi smo te koje odlučujemo hoćemo li dati život tim bićima ili im ga uskratiti. Mi smo te koje se kasnije borimo za njih i sa njima tokom celog života.Let me immediately say that mothers, who have children with a defect or disease, are, in my opinion, the greatest heroes, the greatest fighters. So hats off to me.   I think that each of us during pregnancy thought „just keep it alive and healthy“ …   Honestly, I had a situation in my second pregnancy, when the doctor told me that something was wrong with the baby. Specifically, she found a cyst next to the baby’s left ovary, which is independent of all organs. It was not easy for me at that moment and I cried like rain, although the doctor assured me that it was nothing terrible if it turned out to be filled with water (in that case it was a water cyst, but if it was filled with some other liquid it would mean a tumor.   My whole world collapsed, but not for a single moment did I think of rejecting that child, of having an abortion.   Also, a difficult moment was when she told me that I had to go to the Institute for Mothers and Children (IMD) for a consultation so that they would give their assessment, after the examination, what to do next, whether an abortion or to continue the pregnancy, because she was already a great pregnancy).   There is the biggest and most unpleasant silence in the waiting room at the IMD in the department for fetal anomalies. It’s that eerie silence and we’ve all been there for some difficult reason. I witnessed many tears, many difficult moments, many difficult decisions …   Thank God it turned out that she had a water cyst and I continued my pregnancy properly, but I constantly had to go to IMD to see if it was growing or shrinking. There were several options. If it grows, surgery is performed immediately after birth or there was a possibility that it would break on its own during childbirth or before childbirth. In her case, the cyst disappeared on its own after entering the 9th month. But all that stress, all that pain is indescribable …   I know a couple of moms who have children with disabilities and believe me, they are such lionesses, such fighters that I can only tell them EVERY HONOR TO YOU MOM.   We are the ones who decide whether to give life to these beings or deny them. We are the ones who later fight for them and with them throughout our lives.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s