Mame

Jedan sasvim običan dan | One ordinary day

Troje dece. 07:00 ustajemo Andrea i ja i budimo Aleksu da se spremi za školu. Ustaje bez problema, umiva, opere zube, oblači se, poljubim ga i kreće u školu.

Spremim Andrei doručak, meni kafu, i nahranim je. Malo se poigramo i ustaje i Anđela. Dolazi kod nas, poljubi nas i ide u kupatilo na umivanje i pranje zuba.

Ostaje da pričuva Andreu dok skoknem po doručak njoj. Nije joj nikada problem da je pričuva. Obožava je.

Doručkuje i ona i ja usput sa njom nešto gricnem. Rasklonimo ostatke, oblačimo se i izlazimo malo napolje.

Vraćamo se kući, svlačimo, malo se poigramo nas tri pa Andrea užina i spava.

Onda Anđela i ja pristavimo za ručak za nas i za Andreu. Malo se poigramo samo nas dve pa bata dolazi iz škole.

Radi domaći, mi završavamo ručak. Ustaje ubrzo i Andrea. Domaći gotov, ručak gotov, Andrea se razbudila. Postavimo sto i sednemo svi da ručamo.

Rasklonimo, oblačimo i idemo u šetnju. Kada se vratimo užinamo svi i Andrea ponovo spava.

Ako smo voljni igramo se svi, ako ne igraju se samo oni ili gledamo zajedno neki crtani.

Andrea ustaje… Malo se igramo da se razbudi. Večeraju svi a onda pustimo glasno muziku i svi igramo i pevamo.

A onda dođe tata s’ posla… Ne zna koga će pre zagrliti, poljubiti. Ne zna sa kim se prvo poigrati i ispričati. A preumoran.

Onda ja sednem sa strane i posmatram ih. Divni su. Obožavam taj trenutak, njihovu radost kad se tata vrati sa posla i bude samo njihov. Gledaju u njega kao u Boga. Tada nekim čudom sve mogu i sve znaju. Koju snagu i volju tata daje 😁

Okupaju se i obavezno tata mora da ih uspava, veliku decu jer Andrea još uvek ne zna da traži da je tata uspava.

Koja je to tek milina gledati. Tata u sredinu, jedno dete sa jedne a drugi sa druge strane. Tatin zagrljaj je čaroban, očigledno, jer uspavaju se za 2 minuta.

I za kraj i mama dobije zagrljaj i poljubac od tate.


Three kids.  07:00 Andrea and I get up and wake Alex up to get ready for school.  He gets up without a problem, washes, brushes his teeth, gets dressed, kisses him and goes to school.

I make Andrei’s breakfast, my coffee, and feed her.  We play a little and Angela gets up too.  He comes to us, kisses us and goes to the bathroom to wash and brush his teeth.

It remains to reserve Andrea as I jump for breakfast to her.  She never has a problem guarding her.  He adores her.

She and I have breakfast and have a snack with her along the way.  Let’s scrap the leftovers, get dressed, and go outside for a bit.

We go home, undress, the three of us play a little, and Andrea eats and sleeps.

Then Angela and I have lunch for us and Andrea.  Only the two of us play a little, so my dad comes from school.

For the sake of homework, we’re finishing lunch.  Andrea gets up soon too.  Homemade ready, lunch ready, Andrea woke up.  We set the table and sit down for lunch.

Let’s undress, dress and go for a walk.  When we get back we all have lunch and Andrea sleeps again.

If we are willing we all play, if not only they play or we watch some cartoons together.

Andrea gets up … We play a little to wake up.  We all have dinner and then we play loud music and we all play and sing.

And then Dad comes home from work … He doesn’t know when he will hug and kiss first.  She doesn’t know who to play with and apologize to first.  And too tired.

Then I sit on the side and watch them.  They are wonderfull.  I love that moment, their joy when Dad comes home from work and is just theirs.  They look at him as God.  Then, by some miracle, everyone can and everyone knows.  What strength and will does Dad give 😁

They take a bath and Dad has to put them to sleep, big children, because Andrea still doesn’t know how to ask Dad to put her to sleep.

What a pleasure to watch.  Dad in the middle, one kid on one side and the other on the other.  Dad’s hug is magical, obviously, because they fall asleep in 2 minutes.

And finally, Mom gets a hug and a kiss from Dad.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s